Cho thuê mặt bằng tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 220 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

220 m2
2
₫ 25 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng 68 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

68 m2
₫ 25 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 50 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

50 m2
₫ 32 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 800 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

800 m2
₫ 230 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

60 m2
₫ 50 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 320 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

320 m2
₫ 190 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

30 m2
₫ 7 triệu

12/4/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

60 m2
₫ 14 triệu

12/4/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 45 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

45 m2
₫ 14 triệu

8/1/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

40 m2
₫ 9 triệu

7/31/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

35 m2
₫ 11 triệu

7/31/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 2000 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

2000 m2

7/27/2016

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 160 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

160 m2
₫ 70 triệu

3/2/2016