Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Cho thuê mặt bằng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1828
Bộ lọc

nguyễn thị định, Phường Cát Lái, Quận 2

₫ 140 triệu

07/10/2020

đường A, Phường Cát Lái, Quận 2

2000 m2
₫ 230 triệu

02/11/2020

Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2

80 m2
₫ 17 triệu

27/11/2020

Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

₫ 101 triệu

27/11/2020

Phường Bình An, Quận 2

120 m2
₫ 34 triệu

25/11/2020

trần não, Phường Bình An, Quận 2

₫ 290 triệu

25/11/2020

Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

₫ 80 triệu

23/11/2020

trần não, Phường An Phú, Quận 2

₫ 280 triệu

23/11/2020

V.Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2

₫ 140 triệu

23/11/2020

trần lựu, Phường An Phú, Quận 2

₫ 100 triệu

23/11/2020

Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

₫ 75 triệu

23/11/2020

Khu Đô Thị An Phú, Phường An Phú, Quận 2

₫ 65 triệu

23/11/2020

Nguyễn quý cảnh, Phường An Phú, Quận 2

₫ 60 triệu

23/11/2020

trần lựu, Phường An Phú, Quận 2

₫ 45 triệu

23/11/2020

Song Hành, Phường An Phú, Quận 2

₫ 150 triệu

23/11/2020