Cho thuê mặt bằng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 57
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 56 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

56 m2
₫ 55 triệu

04/02/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

90 m2
₫ 120 triệu

03/31/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

100 m2
₫ 75 triệu

03/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 96 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

96 m2
1
₫ 23 triệu

03/29/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

100 m2
₫ 60 triệu

03/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

35 m2
₫ 26.25 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 12 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

12 m2
Tây Bắc
₫ 6.3 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 171 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

171 m2
₫ 440 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 110 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

60 m2
₫ 25.5 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 36 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 35 triệu

03/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 14 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 6.5 triệu

03/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 90 triệu

03/25/2020

Cho thuê Mặt bằng 52 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

52 m2
1
₫ 16 triệu

03/25/2020