Cho thuê mặt bằng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 81
Cho thuê kho xưởng (500m2)25 tr/tháng, đường Võ Văn Vân

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
₫ 25 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Kiên

600 m2
₫ 27 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 791 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

791 m2
₫ 36 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
Tây
1
₫ 3 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

400 m2
Đông
1
₫ 22 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Nam
1
₫ 25 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

300 m2
Đông
1
₫ 17 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 630 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

630 m2
Đông
1
₫ 32 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

500 m2
Tây
1
₫ 30 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Đông
1
₫ 30 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
Tây
1
₫ 32 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
₫ 3 tỷ

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 420 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

420 m2
₫ 27 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

800 m2
Tây
1
₫ 40 triệu

11/19/2019