Cho thuê mặt bằng tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 89
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 345 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

345 m2
₫ 128 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

80 m2
₫ 10 triệu

11/16/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

120 m2
₫ 65 triệu

11/16/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

68 m2
Tây Bắc
₫ 9.6 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

100 m2
₫ 19 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

120 m2
₫ 21 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 380 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

380 m2
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 720 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

720 m2
₫ 2 tỷ

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

150 m2
8
6
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

1000 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

1000 m2
₫ 70 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 420 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

420 m2
₫ 31.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

400 m2
₫ 30 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

2000 m2
₫ 120 triệu

11/14/2019