Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 62
Cho thuê Kho xưởng 560 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

560 m2

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

400 m2
₫ 48 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 171 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

171 m2
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

80 m2
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

170 m2
₫ 25 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

90 m2
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

400 m2
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

1200 m2
₫ 299 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 325 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

325 m2
₫ 19 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

90 m2
₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

70 m2
₫ 11.3 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

140 m2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

200 m2
₫ 300 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 155 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

155 m2
Đông Nam
3
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

180 m2
₫ 20 triệu

11/19/2019