Cho thuê kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 44
Cho thuê Kho xưởng 384 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

384 m2
₫ 28 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

300 m2
₫ 240 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

200 m2
₫ 300 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

200 m2
₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

80 m2
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 264 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

264 m2
₫ 28 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

1500 m2
₫ 75 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

600 m2
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

700 m2
₫ 49 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

550 m2
₫ 49.5 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Mai Động

500 m2
₫ 105 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1000 m2
₫ 60 tỷ

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

550 m2
₫ 49 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 490 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

490 m2
₫ 40 triệu

11/29/2019