Cho thuê mặt bằng tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 75
Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

700 m2
₫ 49 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

550 m2
₫ 49 triệu

11/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 87 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

87 m2
₫ 13 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

70 m2
₫ 11.27 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

750 m2
₫ 75 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 560 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

560 m2
₫ 56 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 420 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

420 m2
₫ 46 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1000 m2
₫ 60 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1947 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

1947 m2
₫ 29.2 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

160 m2
₫ 29 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1600 m2
₫ 120 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

2200 m2
₫ 165 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

1600 m2
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1500 m2
₫ 142.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1400 m2
₫ 70 triệu

11/11/2019