Cho thuê mặt bằng tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

1 - 15 của 44
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

100 m2
₫ 73 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Lê Đại Hành

300 m2
₫ 250 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

100 m2
₫ 74 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 94 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bạch Đằng

94 m2
₫ 20 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 160 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Tâm

160 m2
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 720 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Tâm

720 m2
₫ 180 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 166 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

166 m2
₫ 58 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Ngô Thì Nhậm

₫ 72 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Nguyễn Du

60 m2
₫ 9 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Tâm

80 m2
₫ 13 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Lê Đại Hành

80 m2
₫ 16 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 455 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Tâm

455 m2
₫ 38 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Lương

300 m2
₫ 9 tỷ

12/03/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1140 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

1140 m2
₫ 344.28 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

1800 m2
₫ 18 triệu

12/02/2019