Cho thuê mặt bằng tại Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

16 - 30 của 67
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

1000 m2
₫ 85 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 2

3000 m2
₫ 204 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

600 m2
₫ 39 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Liên Mạc

2200 m2
₫ 110 triệu

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Đông Ngạc

1100 m2
₫ 104.5 triệu

11/8/2019

Cho thuê Kho xưởng 950 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phúc Diễn

950 m2
₫ 80 triệu

11/8/2019

Cho thuê Kho xưởng 82.5 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

82.5 m2
₫ 110 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

₫ 58 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

180 m2
5
₫ 100 triệu

11/7/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

1000 m2
₫ 300 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

100 m2
₫ 42 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 ha tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

₫ 41 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

2000 m2
₫ 150 triệu

10/31/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Phú Diễn

900 m2
₫ 72 triệu

10/31/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Tây Tựu

1000 m2
₫ 60 triệu

10/31/2019