Cho thuê mặt bằng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 39
Cho thuê Mặt bằng 120 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

120 m2
₫ 100 triệu

11/16/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 18 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

18 m2
₫ 16 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 260 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

260 m2
Đông Bắc
5
₫ 11 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

200 m2
Đông Bắc
4
₫ 11 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

70 m2
₫ 7 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 460 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

460 m2
₫ 110 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

70 m2
₫ 7 triệu

11/13/2019

Cho thuê Mặt bằng 60 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

60 m2
₫ 20 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 8.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

20 m2
Tây Bắc
₫ 4.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 4.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 4.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 10 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

10 m2
₫ 1.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019