Cho thuê mặt bằng tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 33
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

1000 m2
₫ 60 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1000 m2

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

5000 m2

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Lệ Chi

1200 m2
₫ 78 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 145 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

₫ 12 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

1000 m2
₫ 60 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

1000 m2
₫ 60 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Yên Viên

1000 m2
₫ 50 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

120 m2
₫ 72 tỷ

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

1200 m2
₫ 72 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

75 m2
₫ 6 triệu

11/17/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

₫ 96 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Lệ Chi

₫ 91.2 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

2000 m2
₫ 210 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Kiêu Kỵ

1000 m2
₫ 45 triệu

11/14/2019