Cho thuê mặt bằng tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1 - 15 của 103
Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

3000 m2
₫ 165 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Cổ Loa

1800 m2
₫ 68.4 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Kim Chung

6000 m2
₫ 360 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2560 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

2560 m2
₫ 128 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng 2100 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Mai Lâm

2100 m2
₫ 120 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Hải Bối

400 m2
₫ 20 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

1000 m2
₫ 50 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

250 m2
₫ 14 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

2200 m2
₫ 85 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1500 m2
₫ 60 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1500 m2
₫ 60 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1800 m2
₫ 81 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1800 m2
₫ 72 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Việt Hùng

2100 m2
₫ 115.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

1000 m2
₫ 55 triệu

11/8/2019