Cho thuê mặt bằng tại TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 128
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

₫ 16 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 305 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

305 m2
₫ 9.4 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
₫ 16 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

41 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 94 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

94 m2
₫ 28 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

41 m2
₫ 12.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

41 m2
₫ 12.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

41 m2
₫ 12.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

41 m2
₫ 12.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 250 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

250 m2
Đông Bắc
₫ 70 triệu

12/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

100 m2
Đông Bắc
₫ 20 triệu

12/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 250 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

250 m2
Tây Bắc
₫ 7 tỷ

12/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

100 m2
₫ 12 triệu

12/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

70 m2
₫ 12 triệu

12/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

70 m2
₫ 12 triệu

12/08/2019