Cho thuê Mặt bằng tại Thanh Hoá

1 - 7 của 7
Cho thuê Kho xưởng 1115 m2 tại Huyện Hà Trung

Thanh Hoá, Huyện Hà Trung, Thị Trấn Hà Trung

1115 m2
₫ 66 triệu

05/21/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

6000 m2
₫ 300 triệu

05/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

6000 m2
₫ 50 triệu

05/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

3000 m2
₫ 150 triệu

05/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hà Trung

Thanh Hoá, Huyện Hà Trung, Thị Trấn Hà Trung

1500 m2
₫ 78 triệu

05/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 9000 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

9000 m2
₫ 315 triệu

03/12/2018

Cho thuê Kho xưởng 1505 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Ba Đình

1505 m2
₫ 60 triệu

09/27/2017