Cho thuê mặt bằng tại Long An

1 - 15 của 36
Cho thuê Kho xưởng 7800 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

7800 m2
1
₫ 390 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Long Hậu

5500 m2
₫ 320 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

10000 m2
₫ 900 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Long Hậu

10000 m2

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Long An

1200 m2
₫ 20 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

1500 m2
₫ 50 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

2000 m2
₫ 102 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 5300 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Phước Vân

5300 m2
₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Tân Kim

1000 m2
₫ 60 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

2600 m2
₫ 179 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

4000 m2
₫ 160 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

2200 m2
₫ 120 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Tân Bửu

2500 m2
₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

2800 m2
₫ 150 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Thị trấn Cần Giuộc

2500 m2
₫ 60 triệu

11/15/2019