Cho thuê mặt bằng tại Long An

1 - 15 của 24
Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

₫ 120 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Hoà Khánh Đông

1100 m2
₫ 43 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

10000 m2

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

1800 m2
₫ 90 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

1700 m2
₫ 93.5 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

2800 m2
₫ 195 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

1500 m2
₫ 50 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

2000 m2
₫ 102 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 5300 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Phước Vân

5300 m2
₫ 100 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Tân Kim

1000 m2
₫ 60 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

2600 m2
₫ 179 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

4000 m2
₫ 160 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Long An

1200 m2
₫ 20 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

2200 m2
₫ 120 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Tân Bửu

2500 m2
₫ 100 triệu

11/30/2019