Cho thuê mặt bằng tại Hưng Yên

1 - 15 của 135
CHO THUÊ XƯỞNG 5000 M2 VĂN GIANG,HƯNG YÊN

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

5000 m2
₫ 150 triệu

11/03/2019

CHO THUÊ XƯỞNG 15000 KHU YÊN MỸ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Tân Lập

15000 m2
₫ 600 triệu

11/11/2019

CHO THUÊ XƯỞNG 6000M2 XƯỞNG MỸ HÀO CẦN TRỤC

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

5600 m2
₫ 224 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hưng Long

1500 m2
₫ 52.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 55 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Long Hưng

1000 m2

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1700 m2
₫ 68 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3800 m2
₫ 152 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

800 m2
₫ 32 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 75 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 75 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

₫ 260 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

2800 m2
₫ 112 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

5000 m2
₫ 450 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

3000 m2
₫ 120 triệu

11/19/2019