Cho thuê mặt bằng tại Đồng Nai

1 - 15 của 27
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

60 m2
1
₫ 85 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

1100 m2
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

1300 m2
₫ 40 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

6000 m2
₫ 555 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng 350 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bình Đa

350 m2
₫ 120 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

5000 m2
₫ 300 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

4500 m2
₫ 540 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 20000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

20000 m2
₫ 900 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

2100 m2
₫ 126 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

1000 m2
₫ 120 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

2400 m2
₫ 278 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 280 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

280 m2
₫ 14 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Tân

1200 m2
₫ 50 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

600 m2
₫ 30 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

2400 m2
₫ 288 triệu

11/30/2019