Cho thuê mặt bằng tại Thành phố Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 69
Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

450 m2
₫ 30 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Bình Chuẩn

2300 m2
₫ 123 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Thuận Giao

800 m2
₫ 44 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

6000 m2
₫ 360 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
₫ 50 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Phường Lái Thiêu

1500 m2
₫ 85 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

3000 m2
₫ 350 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

6000 m2
₫ 487 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
₫ 60 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Bình Hoà

420 m2
₫ 25 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

600 m2
₫ 40 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

650 m2
₫ 38 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

500 m2
₫ 30 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

260 m2
₫ 13 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Bình Chuẩn

1300 m2
₫ 130 triệu

11/21/2020