Cho thuê Mặt bằng tại Bình Dương

1 - 15 của 107
450m2 Văn phòng + 400m2 sân vườn KDC Hiệp Thành III va hiep thanh 2. T ...

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

850 m2
Đông Nam
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

300 m2
₫ 15 triệu

07/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

6000 m2
₫ 100 triệu

07/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Bình Chuẩn

₫ 91 triệu

07/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

10000 m2
₫ 800 triệu

07/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

3000 m2
₫ 350 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1500 m2
₫ 85 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 500 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Thọ

500 m2
₫ 65 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
Đông Nam
₫ 50 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

1000 m2
₫ 70 triệu

07/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 3995 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Vĩnh Phú

3995 m2
₫ 145 triệu

07/10/2020

Cho thuê Mặt bằng 81 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

81 m2
₫ 12 triệu

07/10/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Vĩnh Phú

68 m2
₫ 6 triệu

07/10/2020