Cho thuê mặt bằng tại Bắc Ninh

1 - 15 của 159
Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

10000 m2
₫ 630 triệu

11/22/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 172.5 triệu

11/22/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

2000 m2
₫ 140 triệu

11/22/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

2000 m2
₫ 140 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng 200000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

200000 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

11/22/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

3000 m2
₫ 230 triệu

11/21/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 231 triệu

11/21/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

2000 m2
₫ 140 triệu

11/21/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

3000 m2
₫ 231 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

3000 m2
₫ 231 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

2000 m2
₫ 100 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 63 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Thị Trấn Chờ

6000 m2
₫ 420 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

3000 m2
₫ 230 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Thụy Hòa

2700 m2
₫ 190 triệu

11/18/2019