Mua bán căn hộ tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 156
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

2000 m2
₫ 100 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

1200 m2
₫ 165 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

2000 m2
₫ 140 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

2000 m2
₫ 120 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 5800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

5800 m2
₫ 464 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 5700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

5700 m2
₫ 455 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 5800 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

5800 m2
₫ 459 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

2000 m2
₫ 140 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

10000 m2
₫ 630 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phượng Mao

3000 m2
₫ 200 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng 200000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

200000 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 172.5 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

2000 m2
₫ 140 triệu

12/06/2019