Cho thuê mặt bằng tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 179
Cho thuê Kho xưởng 427 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

427 m2
₫ 15 triệu

11/23/2019

Cho thuê Mặt bằng 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

225 m2
₫ 20 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng 500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

₫ 140 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng 137 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

₫ 30 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng 70 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 25 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng 250 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

250 m2
₫ 45 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng 1800 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 220 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

80 m2
₫ 22 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

150 m2
Tây Bắc
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng 351 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

351 m2
Tây Nam
₫ 45 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 240 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

240 m2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng 1800 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

1800 m2
₫ 220 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1300 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

1300 m2
₫ 60 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng 720 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

720 m2
₫ 80 triệu

11/21/2019