Cho thuê mặt bằng tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 236
Cho thuê Mặt bằng 400 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

400 m2
Đông Nam
₫ 55 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 205 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

205 m2
₫ 35 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

150 m2
₫ 60 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 140 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

140 m2
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 210 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

210 m2
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 20 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 1800 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 220 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

200 m2
2
₫ 40 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

225 m2
Tây Bắc
₫ 20 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 400 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

400 m2
Đông Nam
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 250 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

250 m2
Đông Bắc
₫ 45 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 250 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

250 m2
₫ 45 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng 140 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

140 m2
₫ 50 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng 72 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

72 m2
₫ 17 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 427 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

427 m2
₫ 15 triệu

12/06/2019