Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 942 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

942 m2
₫ 500 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 15 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

70 m2
₫ 15 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 224 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

224 m2
₫ 45 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 130 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

130 m2
₫ 25 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 30 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 77 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

77 m2
₫ 18 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

₫ 80 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

₫ 20 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 39.9 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

39.9 m2
₫ 16 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

₫ 75 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 143 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

143 m2
₫ 100 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

100 m2
₫ 20 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

180 m2
₫ 79 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

₫ 25 triệu

07/31/2020