Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 14 của 14
CHO THUÊ VĂN PHÒNG MỚI XÂY DỰNG

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

600 m2
8
₫ 90 triệu

11/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 69 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

69 m2
₫ 12 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

₫ 35 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

₫ 6 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 689 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 105 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 1 tỷ

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 45 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

₫ 80 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 528 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

528 m2
Đông Nam
5
₫ 50 triệu

11/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

210 m2
₫ 150 triệu

11/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

78 m2
₫ 6 triệu

12/02/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

125 m2
Tây Bắc
₫ 9 triệu

07/04/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

100 m2
Nam
₫ 45 triệu

04/01/2017