Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 16
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 360 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

360 m2
₫ 230 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

100 m2
₫ 15 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

210 m2
₫ 150 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 288 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

288 m2
₫ 28 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 45 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 25 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 689 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

₫ 35 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

₫ 80 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 69 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

69 m2
₫ 12 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 77 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

₫ 25 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

180 m2
₫ 79 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 143 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

143 m2
₫ 100 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

78 m2
₫ 6 triệu

12/02/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

125 m2
Tây Bắc
₫ 9 triệu

07/04/2017