Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 17
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 64 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

64 m2
₫ 13 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 143 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

143 m2
₫ 100 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

180 m2
₫ 79 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 14 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

500 m2
Tây Nam
4
₫ 85 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 360 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

360 m2
₫ 230 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

100 m2
₫ 15 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

210 m2
₫ 150 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 288 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

288 m2
₫ 28 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 45 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 25 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 689 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

₫ 35 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 69 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

69 m2
₫ 12 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

78 m2
₫ 6 triệu

12/02/2017