Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 17
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 270 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

270 m2
₫ 198 triệu

01/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 14 triệu

01/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 143 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

143 m2
₫ 100 triệu

01/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

180 m2
₫ 79 triệu

01/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 69 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

69 m2
₫ 12 triệu

01/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

₫ 35 triệu

01/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 88 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

88 m2
₫ 15 triệu

01/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 264 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

264 m2
₫ 110 triệu

01/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 25 triệu

01/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 45 triệu

01/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 689 triệu

01/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 288 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

288 m2
₫ 28 triệu

01/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 77 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

₫ 25 triệu

12/31/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

₫ 80 triệu

12/31/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

78 m2
₫ 6 triệu

12/02/2017