Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

90 m2
₫ 100 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

70 m2
₫ 16.5 triệu

12/03/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

100 m2

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 14 triệu

11/30/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 40 triệu

11/23/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thạnh

78 m2
₫ 23 triệu

11/22/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 252 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

252 m2
₫ 35 triệu

04/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 75 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

75 m2
₫ 16 triệu

02/08/2018

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 32 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

32 m2

03/29/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

80 m2
Đông
₫ 25 triệu

03/28/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

200 m2
₫ 12 triệu

01/08/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 72 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

72 m2
₫ 15 triệu

10/28/2016

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 28 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

28 m2
₫ 5 triệu

07/24/2016