Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 35
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

140 m2
₫ 35 triệu

09/25/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

138 m2
₫ 50.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

360 m2
Đông Nam
₫ 70 triệu

09/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

30 m2
₫ 5 triệu

09/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

45 m2
₫ 6.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

150 m2
₫ 36 triệu

09/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

280 m2
₫ 65 triệu

09/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

204 m2
₫ 20 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

100 m2
5
₫ 20.5 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

150 m2
₫ 38 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

150 m2
₫ 35 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

60 m2
2
₫ 15 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

40 m2
₫ 10 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

224 m2
₫ 230 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

1499 m2
₫ 150 triệu

09/19/2020