Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 20
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

120 m2
₫ 39 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

70 m2
₫ 10 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

85 m2
₫ 10 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 34 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

34 m2
₫ 10 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

35 m2
₫ 10 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 41 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

41 m2
₫ 15.4 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

40 m2
₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

60 m2
2
₫ 15 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 22 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

22 m2
-1
₫ 6 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 28 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

28 m2
₫ 7.8 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

90 m2
₫ 33.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

50 m2
₫ 20 triệu

11/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 240 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

240 m2
₫ 370 triệu

11/7/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

20 m2
1
₫ 5 triệu

11/5/2019