Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 27
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

50 m2
₫ 19 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

300 m2
₫ 19 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

90 m2
₫ 45 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 76 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

76 m2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 75 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

75 m2
₫ 5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 55 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1080 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

1080 m2
4
5
₫ 70 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

150 m2
₫ 38 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

160 m2
₫ 15 triệu

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1377 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

1377 m2
₫ 250 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 6.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

120 m2
₫ 39 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

70 m2
₫ 10 triệu

11/17/2019