Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 23
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 57 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

57 m2
₫ 26 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

110 m2
2
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 420 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

420 m2

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

95 m2
₫ 553 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 64 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

64 m2
₫ 65 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

80 m2
₫ 100 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

68 m2
₫ 80 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 25 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

25 m2
₫ 6.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 28 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

28 m2
₫ 19 triệu

11/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

40 m2
₫ 35 triệu

11/08/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

35 m2
-1
₫ 11.5 triệu

11/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

150 m2
₫ 26 triệu

11/06/2019