Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 29
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 112 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

112 m2
Đông Nam
2
₫ 52 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

50 m2
₫ 22 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

20 m2
₫ 7 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

50 m2
₫ 22 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

50 m2
₫ 13 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

20 m2
₫ 7 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

50 m2
₫ 15.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

90 m2
₫ 12 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

80 m2
₫ 100 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

30 m2
₫ 13 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

50 m2
₫ 15.5 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

70 m2
₫ 15 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

45 m2
5
₫ 8 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

30 m2
₫ 9 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

20 m2
₫ 7 triệu

06/27/2020