Mua bán nhà tại Đồng Nai

1 - 15 của 20
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 420 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

420 m2

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

95 m2
₫ 553 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 64 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

64 m2
₫ 65 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

80 m2
₫ 100 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

68 m2
₫ 80 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 25 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

25 m2
₫ 6.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 28 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

28 m2
₫ 19 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

40 m2
₫ 35 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

35 m2
-1
₫ 11.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

150 m2
₫ 26 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

40 m2
₫ 15 triệu

5/31/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 46 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

46 m2
₫ 16 triệu

12/1/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 46 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

46 m2
₫ 14 triệu

11/30/2017