Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 8 của 8
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

35 m2
₫ 7 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 800 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

800 m2
5
₫ 80 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 363 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

363 m2
₫ 160 triệu

12/03/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 51 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

51 m2
₫ 20 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

20 m2
₫ 6 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

20 m2
₫ 2 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 25 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

25 m2
₫ 8 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

80 m2
₫ 12 triệu

02/08/2017