Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 20
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

85 m2

09/22/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

12 m2
₫ 4.9 triệu

09/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

100 m2
2
₫ 30 triệu

09/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

115 m2
₫ 150 triệu

09/21/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

540 m2
Tây Bắc
6
₫ 80 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 06

300 m2
₫ 89 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

₫ 18 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

80 m2
₫ 25 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

180 m2
₫ 58 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

137 m2
₫ 52 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

87 m2

09/18/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

25 m2
₫ 6 triệu

09/18/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

520 m2
5
5
₫ 125 triệu

08/19/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

700 m2
Nam
11
₫ 15 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

200 m2
₫ 30 triệu

09/14/2020