Mua bán bất động sản tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 12 của 12
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 28 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

160 m2
₫ 640 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 124 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

124 m2
Đông Bắc
1
₫ 22 triệu

11/17/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

110 m2
2
₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 87 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

87 m2
Đông
0
₫ 30.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 650 triệu

11/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1120 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

1120 m2
₫ 280 tỷ

11/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

110 m2
₫ 67 triệu

11/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 800 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

800 m2
₫ 160 triệu

11/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

40 m2
₫ 12 triệu

11/29/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

350 m2
₫ 60 triệu

11/24/2017