Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 30
TOP
CHO THUÊ MẶT BẰNG, VĂN PHÒNG hẻm 69 Nguyễn Gia Trí

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

315.81 m2
Bắc
2
₫ 160 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

40 m2
₫ 12.5 triệu

02/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

50 m2
1
₫ 12 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

150 m2
₫ 58 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1758 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

1758 m2
₫ 580 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

40 m2
₫ 11 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

50 m2
₫ 18 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

65 m2
1
₫ 12 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 700 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

700 m2
Nam
11
₫ 190 triệu

02/16/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

30 m2
Tây Nam
₫ 7 triệu

02/14/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

50 m2
₫ 18 triệu

02/12/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

45 m2
₫ 15 triệu

02/12/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1120 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

1120 m2
₫ 280 tỷ

02/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

60 m2
Tây Nam
₫ 13 triệu

02/11/2020