Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 18
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

50 m2
1
₫ 11 triệu

08/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

40 m2
1
₫ 9 triệu

08/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

70 m2
1
₫ 15 triệu

08/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

08/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

35 m2
1
₫ 7 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 105 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

105 m2
₫ 20 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 46 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

46 m2
₫ 9 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 290 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

290 m2
6
₫ 27 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 46 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

46 m2
Đông
1
₫ 15 triệu

07/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 25 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

25 m2
₫ 5 triệu

07/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 10 triệu

07/29/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

110 m2
Bắc
4
₫ 12.5 triệu

07/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 33 triệu

07/27/2020