Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 29
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

900 m2
₫ 310 triệu

11/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 33 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 33 triệu

11/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

40 m2
₫ 11 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

45 m2
₫ 14 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

45 m2
₫ 18 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

35 m2
₫ 9 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

140 m2
₫ 70 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 36 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

36 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

30 m2
₫ 7 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 38 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

38 m2
Đông
₫ 10 triệu

11/7/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

11/2/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

45 m2
Tây Nam
1
₫ 12 triệu

11/1/2019