Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 15
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

68 m2
Tây Bắc
2
₫ 16 triệu

11/15/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 43 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 08

43 m2
₫ 11 triệu

12/14/2018

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 57 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

57 m2
₫ 12 triệu

12/04/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 33 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

33 m2
₫ 11.5 triệu

12/02/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 44 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

44 m2
₫ 16 triệu

12/02/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 33 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

33 m2
₫ 11 triệu

12/02/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

50 m2
₫ 11 triệu

07/31/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

60 m2
₫ 17 triệu

07/31/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 217 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

217 m2
Tây
₫ 86.8 triệu

03/13/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

70 m2
₫ 15 triệu

02/06/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

60 m2
₫ 14.3 triệu

02/06/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

60 m2
₫ 13 triệu

10/31/2016

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 74 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 13

74 m2
Đông Nam
₫ 18 triệu

10/20/2016

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

30 m2
₫ 25 triệu

07/22/2016