Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 65
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

400 m2
₫ 80 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 175 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

175 m2
₫ 93 triệu

11/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 175 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

175 m2
₫ 115 triệu

11/8/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 ha tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 43.5 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

45 m2
₫ 16 triệu

11/6/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

35 m2
2
₫ 10 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

65 m2
₫ 23 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

135 m2
₫ 48 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

45 m2
Đông
2
₫ 16 triệu

11/5/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 78 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

78 m2
₫ 80 triệu

11/2/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

200 m2
Đông
₫ 1.2 triệu

11/1/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 14 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

14 m2
₫ 4 triệu

11/1/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

30 m2
₫ 10 triệu

11/1/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

65 m2
₫ 20 triệu

11/1/2019