Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 104
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
Đông Bắc
5
₫ 30 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 32 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

32 m2
1
₫ 8 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

70 m2
₫ 30 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

1000 m2
₫ 200 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

95 m2
₫ 49 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 15 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 13 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 40 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 24 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 30 tỷ

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 27 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

120 m2
₫ 23 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

95 m2
₫ 25 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 60 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 185 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

185 m2
₫ 100 triệu

08/03/2020