Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 169
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

50 m2
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

400 m2
₫ 70 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
₫ 280 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

1500 m2
₫ 448 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

140 m2
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

160 m2
₫ 60 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

135 m2
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

55 m2
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

55 m2
Đông Nam
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

45 m2
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
2
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
1
₫ 26 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 290 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

290 m2
₫ 28 tỷ

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 35 triệu

02/21/2020