Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 120
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 18 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 126 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

126 m2
₫ 15 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 84 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

84 m2
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 30 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

500 m2
₫ 55 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 285 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

285 m2
₫ 17.25 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 25 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
₫ 35 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

60 m2
₫ 8 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 63 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

63 m2
₫ 15 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 15 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

50 m2
₫ 12 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
2
₫ 40 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 60 triệu

02/16/2020