Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 16
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

35 m2
Đông Nam
3
₫ 12 tỷ

07/12/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 105 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

105 m2
₫ 100 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 30 triệu

07/11/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

200 m2
6
₫ 32 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

350 m2
4
₫ 85 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

210 m2
₫ 60 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

70 m2
₫ 20 triệu

07/09/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 318 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

318 m2
9
₫ 60 triệu

07/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 42 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

42 m2
1
₫ 10 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

60 m2
₫ 35 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

45 m2
₫ 35 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 84 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

84 m2
₫ 35 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 256 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

256 m2
Tây Bắc
7
₫ 43 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

40 m2
₫ 30 triệu

06/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

60 m2
₫ 35 triệu

06/25/2020