Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

₫ 7 tỷ

11/19/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

80 m2
₫ 30 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

210 m2
₫ 60 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

70 m2
₫ 20 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

95 m2
₫ 50 triệu

11/18/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 320 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

320 m2
Đông
₫ 65 triệu

11/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 52 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

52 m2
₫ 11 triệu

12/14/2018

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 52 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

52 m2
₫ 13 triệu

12/12/2018

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

30 m2
₫ 2 triệu

02/06/2018

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 53 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

53 m2
₫ 13 triệu

10/25/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

40 m2
₫ 10 triệu

02/08/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

60 m2
₫ 14 triệu

07/21/2016