Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 75
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 107 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

107 m2
₫ 180 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 241 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

241 m2
₫ 6 tỷ

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

95 m2
₫ 90 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

90 m2
₫ 55 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 36 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

36 m2
₫ 18 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

200 m2
₫ 79 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

15 m2
₫ 16 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

55 m2
₫ 21 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

65 m2
₫ 33.4 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 440 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 118 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 108 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

108 m2
₫ 130 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

50 m2
₫ 22 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 165 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

165 m2
₫ 77 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

70 m2
₫ 32 triệu

08/03/2020