Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 47
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1, 20-2000M2 TỪ 250 NGHÌN/M2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

40 m2
₫ 10 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 118 triệu

12/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

1000 m2
Đông
4
₫ 20 triệu

12/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

50 m2
Đông
7
₫ 19.8 triệu

12/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 18 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

18 m2
Đông
0
₫ 6.5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

30 m2
Tây Bắc
0
₫ 12.5 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

35 m2
₫ 26.25 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

60 m2
₫ 30 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 5 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

5 m2
₫ 1 tỷ

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 5 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

5 m2
₫ 1 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 5 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

5 m2
₫ 1 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 2022 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

2022 m2
₫ 2.083 tỷ

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1500 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

1500 m2
₫ 1.51 tỷ

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 225 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

225 m2
₫ 500 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

500 m2
₫ 223 triệu

12/07/2019