Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

150 m2
₫ 11 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 280 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

280 m2
3
₫ 14 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

40 m2
₫ 4 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 360 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

360 m2
3
₫ 12 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

₫ 15 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

₫ 7 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 136 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

₫ 5 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

200 m2
Đông
2
₫ 5.5 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 114 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

114 m2
2
₫ 3 triệu

07/29/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

200 m2
2
₫ 3.2 triệu

07/28/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

₫ 4.5 triệu

07/28/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 360 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

360 m2
2
₫ 10 triệu

07/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

170 m2
2
₫ 12 triệu

07/26/2020