Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 502
Cho Thuê Miễn Phí 2 tháng Officetel

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

46 m2
Đông
1
₫ 16 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 390 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

390 m2
₫ 40 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

35 m2
Tây Nam
1
₫ 10 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 2000 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

2000 m2
₫ 574 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

45 m2
₫ 4 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 188 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

188 m2
Nam
₫ 18 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

90 m2
₫ 31 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

60 m2
₫ 1.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

30 m2
₫ 9 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

55 m2
₫ 24 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

45 m2
₫ 16.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

60 m2
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

90 m2
₫ 32 triệu

05/25/2020