Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 250
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 260 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 26 tỷ

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 2000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

2000 m2
₫ 580 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1600 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1600 m2
₫ 300 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1600 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1600 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

100 m2
₫ 299 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 2000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

2000 m2
₫ 580 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1600 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1600 m2
₫ 400 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 200 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 13 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

80 m2
₫ 10 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

60 m2
₫ 8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

110 m2
₫ 18 triệu

05/27/2020