Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 68
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

200 m2
₫ 6 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 46 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

90 m2
2
₫ 20 triệu

05/23/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
Đông Bắc
₫ 47 triệu

05/23/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 47 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

80 m2

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 52 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

52 m2
₫ 3 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 47 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

100 m2
2
₫ 11 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
Đông Bắc
₫ 47 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

90 m2
₫ 23 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 47 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

50 m2
₫ 24 triệu

05/19/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

45 m2
₫ 8.5 triệu

05/19/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

135 m2

05/19/2020