Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 107
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 37 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

90 m2
2
₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 38 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 38 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 38 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 52 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

52 m2
₫ 35 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 220 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

220 m2
₫ 34 tỷ

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
Đông Bắc
₫ 37 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 17 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

17 m2
₫ 17 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
₫ 37 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 235 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

235 m2
₫ 36 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

200 m2
₫ 55 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 700 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

700 m2
₫ 212 tỷ

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 860 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

860 m2
₫ 212 tỷ

08/06/2020