Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 29
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

200 m2
₫ 30 triệu

12/16/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phố Bùi Xương Trạch

70 m2
Tây Bắc
₫ 18 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

110 m2
₫ 20 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

110 m2
₫ 20 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

500 m2
₫ 50 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 118 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

118 m2
₫ 21 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 490 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

490 m2
₫ 40 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

200 m2
₫ 56 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1280 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

1280 m2
₫ 85 triệu

12/11/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

45 m2
₫ 15 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 207 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

207 m2
₫ 5 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

180 m2
₫ 20 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

160 m2
₫ 9 triệu

12/10/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

150 m2
₫ 10 triệu

12/10/2019