Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 13 của 13
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 220 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

220 m2
₫ 35.42 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

200 m2
₫ 300 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

200 m2
₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

80 m2
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 264 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

264 m2
₫ 28 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Mai Động

500 m2
₫ 105 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 490 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

490 m2
₫ 40 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16.5 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 128 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

128 m2
₫ 15 triệu

11/08/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

200 m2
₫ 15 triệu

06/15/2017

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 132 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở

132 m2
₫ 17 triệu

10/21/2016

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
Tây Nam
₫ 11 triệu

07/28/2016