Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 37
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 180 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

180 m2
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 22 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

22 m2
1
₫ 7 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

100 m2
₫ 9.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 230 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

230 m2
₫ 30 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

110 m2
₫ 20 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

70 m2
₫ 11.3 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 98 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

98 m2
₫ 13 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

120 m2
₫ 23 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 89 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

89 m2
₫ 13 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

100 m2
₫ 16.5 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

400 m2
₫ 35 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

100 m2
₫ 11.5 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

70 m2
₫ 10 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

150 m2
₫ 18 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 313 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

313 m2
₫ 65 triệu

05/19/2020