Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 124
TOP
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

1000 m2
₫ 300 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

1400 m2
₫ 622 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

80 m2
₫ 8 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

100 m2
₫ 44 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

80 m2
₫ 8 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

40 m2
₫ 9 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

80 m2
₫ 17 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

80 m2
₫ 23.7 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 42 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

42 m2
₫ 9.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

50 m2
₫ 15 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

200 m2
₫ 25 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

100 m2
₫ 15 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 92 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

92 m2
₫ 17 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 95 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

95 m2
₫ 12 tỷ

07/02/2020