Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 72
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 800 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

800 m2
₫ 160 triệu

12/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

30 m2
₫ 4 triệu

12/14/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

65 m2
₫ 10 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 110 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, An Trạch

110 m2
₫ 14 triệu

12/13/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 290 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

290 m2
₫ 100 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

200 m2
₫ 100 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 230 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

230 m2
₫ 46 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

350 m2
₫ 27 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

100 m2
₫ 18 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Miếu

70 m2
₫ 8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

60 m2
₫ 7.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

60 m2
₫ 7.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 77 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

77 m2
₫ 8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

45 m2
₫ 9 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

1400 m2
₫ 400 triệu

12/11/2019