Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 93
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 66 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

80 m2
₫ 16 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

100 m2
Bắc
₫ 25 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 72 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

72 m2
₫ 70 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1034 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

1034 m2
₫ 1 tỷ

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

50 m2
₫ 500 tỷ

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

60 m2
₫ 8 tỷ

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

60 m2
₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

65 m2
₫ 19 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

65 m2
₫ 19 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

100 m2
₫ 14 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 102 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

102 m2
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

140 m2
₫ 62 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

210 m2
₫ 75 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

40 m2
₫ 8 triệu

12/05/2019