Mua bán đất nền tại Việt Nam

1 - 15 của 103
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 133 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

133 m2
₫ 21 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

15 m2
4
₫ 5.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

35 m2
₫ 6.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

80 m2
₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

60 m2
₫ 15.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

125 m2
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 157 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

157 m2
₫ 48 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

70 m2
₫ 13.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 330 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

330 m2
₫ 100 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 220 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 60 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 164 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

164 m2
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

20 m2
₫ 5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 210 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

210 m2
₫ 75 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

140 m2
₫ 62 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 102 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

102 m2
₫ 30 triệu

11/21/2019