Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 162
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

300 m2
₫ 60 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 150 triệu

05/25/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

150 m2
1
₫ 35 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

400 m2
₫ 100 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

300 m2
₫ 75 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

350 m2
₫ 105 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

400 m2
₫ 208 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

100 m2
₫ 35 triệu

05/22/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

100 m2
₫ 20 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

100 m2
₫ 23 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

170 m2
₫ 30 triệu

05/21/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

80 m2
₫ 28 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

170 m2
₫ 25 triệu

05/20/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 165 m2 tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

165 m2
₫ 34 triệu

05/20/2020