Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 10 của 10
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 672 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

672 m2
₫ 100.8 triệu

08/07/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

200 m2
₫ 30 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

150 m2
₫ 45 triệu

08/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Tảo

80 m2
₫ 18.4 triệu

07/31/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 87 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

87 m2
₫ 30 triệu

07/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 550 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

550 m2
₫ 227 triệu

07/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 600 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai

600 m2
₫ 60 triệu

07/28/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Tảo

500 m2
₫ 20 triệu

07/28/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

1000 m2
₫ 300 triệu

07/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Cổ Nhuế 1

200 m2
₫ 60 triệu

07/21/2020