Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 50
TOP
Chủ nhà cần cho thuê gấp 180m2/sàn tầng 1-3 tại số 62 đường đôi Yên Ph ...

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

180 m2
Đông Bắc
₫ 41 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

200 m2
4
₫ 140 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 92 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

92 m2
₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

120 m2
₫ 24 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

45 m2
₫ 11.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

30 m2
₫ 7.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 340 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

340 m2
₫ 78.2 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

125 m2
₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

30 m2
₫ 8 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

50 m2
₫ 12 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

30 m2
₫ 7.5 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

15 m2
₫ 4.5 triệu

06/29/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

15 m2
₫ 4.5 triệu

06/29/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

125 m2
₫ 27 triệu

06/29/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

30 m2
₫ 7.5 triệu

06/27/2020