Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 52
Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

450 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

40 m2
₫ 7 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

480 m2
₫ 144 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

40 m2
₫ 8 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

15 m2
₫ 3 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

15 m2
₫ 3 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 7 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

10 m2
₫ 1.5 triệu

09/28/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

92 m2
₫ 15 triệu

09/25/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

70 m2
₫ 11 triệu

09/24/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 4.5 triệu

09/24/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 4.5 triệu

09/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Trúc Bạch

125 m2
₫ 28 triệu

09/23/2020

Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

125 m2
₫ 27 triệu

09/23/2020