Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 41
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

100 m2
₫ 18 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

120 m2
₫ 19 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 32 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

32 m2
₫ 12.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

200 m2
₫ 7 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 249 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

249 m2
₫ 39 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 450 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

450 m2
₫ 70 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

15 m2
₫ 3 triệu

11/21/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

100 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

100 m2
₫ 41 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

100 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 6 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

6 m2
₫ 1.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 7 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 7 triệu

11/20/2019