Mua bán nhà tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 34
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

350 m2
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 450 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

450 m2
₫ 70 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 249 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

249 m2
₫ 39 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 260 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

260 m2

12/03/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

45 m2
₫ 34.5 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 250 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

250 m2
₫ 57 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 250 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

250 m2

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 350 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

350 m2
₫ 80.5 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

60 m2
₫ 15 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

120 m2
₫ 46 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

100 m2
₫ 27.6 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 175 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

175 m2
₫ 76.475 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

40 m2
₫ 27 tỷ

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 27 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

60 m2
₫ 10 triệu

11/22/2019