Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 47
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

100 m2
₫ 29.5 triệu

03/31/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 4.5 triệu

03/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 15 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

15 m2
₫ 4.5 triệu

03/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 125 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

125 m2
₫ 27 triệu

03/30/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 500 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

500 m2
₫ 1 tỷ

03/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

400 m2
₫ 110 triệu

03/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 700 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

700 m2
₫ 85 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

70 m2
₫ 7 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

100 m2
₫ 18 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

20 m2
Tây Bắc
₫ 4.5 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

20 m2
₫ 8.5 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

30 m2
₫ 10 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 5 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

5 m2
₫ 4.5 triệu

03/24/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 20 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Trúc Bạch

20 m2
₫ 2.5 triệu

03/24/2020