Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 78
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Hiên

100 m2
₫ 30 triệu

08/08/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

50 m2
₫ 8 triệu

08/06/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

40 m2
₫ 9 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

30 m2
₫ 10 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

40 m2
₫ 6.5 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

60 m2
₫ 14 triệu

08/05/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

70 m2
₫ 10.8 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

70 m2
₫ 12.4 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

50 m2
₫ 13.6 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

50 m2
₫ 27.3 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

55 m2
₫ 8.6 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

35 m2
₫ 5.8 triệu

08/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

50 m2
₫ 11.5 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 25 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

25 m2
₫ 4.1 triệu

08/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

40 m2
₫ 1 triệu

08/03/2020