Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 83
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

₫ 13.5 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
Đông Nam
₫ 16.8 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
Nam
₫ 16 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

70 m2
₫ 21 triệu

02/27/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
Nam
₫ 168 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 82 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu

82 m2
₫ 25 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 130 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

130 m2
₫ 2 tỷ

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Tây
₫ 13.5 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

45 m2
Đông
₫ 13.5 triệu

02/26/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 144 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

144 m2
Tây
1
₫ 6 triệu

02/26/2020