Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 133
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

60 m2
₫ 8 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

100 m2
₫ 11.7 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

85 m2
Đông Nam
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 2

85 m2
Tây Bắc
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 30 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

30 m2
2
₫ 7.2 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

70 m2
₫ 19.1 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

150 m2
₫ 122 tỷ

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 315 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

315 m2
₫ 132 triệu

02/17/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Đông

56 m2
₫ 16 triệu

02/14/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 54 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

54 m2
₫ 17 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

150 m2
₫ 4 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

₫ 16.8 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
Đông Nam
₫ 16.8 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 56 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

56 m2
Nam
₫ 16 triệu

02/13/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

100 m2
₫ 25 triệu

02/13/2020