Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.Hồ Chí Minh

91 - 105 của 297
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 108 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

108 m2
₫ 12 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 109 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

109 m2
₫ 42 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 144 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

144 m2
2
₫ 50 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

40 m2
₫ 10 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 140 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 15 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

80 m2
₫ 18 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 145 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

145 m2
₫ 18 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 17 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

180 m2
₫ 18 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

30 m2
₫ 15 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Khánh

150 m2
₫ 25 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

60 m2
₫ 20 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 86 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

86 m2
₫ 9 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 55 triệu

02/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

240 m2
₫ 186 triệu

02/18/2020